Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Grajewo GK.6220.11.2018, dotyczące braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na części działki o nr geod. 3356 – lokalizacja 2 położonej na terenie miasta Grajewo, obręb Grajewo”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-12-07