Ogłoszenie z dnia 2012-01-09 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnym gruntów: 1802/1 i 1802/4, przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie.

Podmiot ogłaszający Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Data 2012-01-09
Tytuł Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnym gruntów: 1802/1 i 1802/4, przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie.
Grajewo, dn. 2012-01-09


GP.6733.13.2011.HW

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. z późn. zm.)

zawiadamiam


że w dniu 09.01.2012 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Grajewo GP.6733.13.2011.HW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi,
na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnym gruntów: 1802/1 i 1802/4, przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie.
Decyzja została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Zakład Sieci Łomża Al. Legionów 157.
Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-01-12