Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”

 

 

OGŁOSZENIE

                 o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”       

       Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz.1073 i 1566 ) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia   3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 t.j. z  późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Grajewo uchwały    Nr XLVI/358/18  z dnia 31 stycznia 2018r. o przystąpieniu do  sporządzenia  zmiany    „ Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu  Jana Pawła II” (pomiędzy ul. 9 Pułku Strzelców Konnych, Wojska Polskiego i terenami Zespołu Szkól nr2)

Jednocześnie informujemy, że w trakcie sporządzania zmiany planu, będzie prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

      Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany  planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A  w pok. 21 /sekretariat/ w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

              

Burmistrz Grajewa

mgr Dariusz Latarowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Data wytworzenia: 2018-03-08

Wprowadzający: Bartosz Pietrzak

Modyfikujący: Bartosz Pietrzak

Data modyfikacji: 2018-03-08

Opublikował: Bartosz Pietrzak

Data publikacji: 2018-03-08