Obwieszcenie Marszałka Województwa Podlaskiego. Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla inwestycji pn. Budowa drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk - Knyszyn".

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2020-06-18