Emisja 2020

Działając na podstawie § 6 uchwały Nr XVII/142/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza do składania ofert w pisemnym w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Grajewo.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Grajewo.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

Jako Zamawiający Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Grajewo.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2020-02-28

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2020-02-28