Protokoły kadencja 2014-2018

Protokoły z Sesji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 01 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr II/14 z obrad II Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 09 grudnia 2014 roku.

3. Protokół Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku.

4. Protokół Nr IV/15 z obrad IV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015 roku.

5. Protokół Nr V/15 z obrad V Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 lutego 2015 roku.

6. Protokół Nr VI/15 z obrad VI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 roku.

7. Protokół Nr VII/15 z obrad VII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

8. Protokół Nr VIII/15 z obrad VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 13 maja 2015 roku.

9. Protokół Nr IX/15 z obrad IX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 maja 2015 roku.

10. Protokół Nr X/15 z obrad X Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 roku.

11. Protokół Nr XI/15 z obrad XI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lipca 2015 roku.

12. Protokół Nr XII/15 z obrad XII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

13. Protokół Nr XIII/15 z obrad XIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 roku.

14. Protokół Nr XIV/15 z obrad XIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 października 2015 roku.

15. Protokół Nr XV/15 z obrad XV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 roku.

16. Protokół Nr XVI/15 z obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 16 grudnia 2015 roku.

17. Protokół Nr XVII/15 z obrad XVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2015 roku.

18. Protokół Nr XVIII/16 z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2016 roku.

19. Protokół Nr XIX/16 z obrad XIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2016 roku.

20. Protokół Nr XX/16 z obrad XX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2016 roku.

21. Protokół Nr XXI/16 z obrad XXI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

22. Protokół Nr XXII/16 z obrad XXII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 maja 2016 roku.

23. Protokół Nr XXIII/16 z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 czerwca 2016 roku.

24. Protokół Nr XXIV/16 z obrad XXIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

25. Protokół Nr XXV/16 z obrad XXV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 5 września 2016 roku.

26. Protokół Nr XXVI/16 z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 września 2016 roku.

27. Protokół Nr XXVII/16 z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2016 roku.

28. Protokół Nr XXVIII/16 z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 roku.

29. Protokół Nr XXIX/16 z obrad XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 9 grudnia 2016 roku.

30. Protokół Nr XXX/16 z obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 roku.

31. Protokół Nr XXXI/17 z obrad XXXI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 stycznia 2017 roku.

32. Protokół Nr XXXII/17 z obrad XXXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 roku.

33. Protokół Nr XXXIII/17 z obrad XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 2 marca 2017 roku.

34. Protokół Nr XXXIV/17 z obrad XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 marca 2017 roku.

35. Protokół Nr XXXV/17 z obrad XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

36. Protokół Nr XXXVI/17 z obrad XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 maja 2017 roku.

37. Protokół Nr XXXVII/17 z obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2017 roku.

38. Protokół Nr XXXVIII/17 z obrad XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2017 roku.

39. Protokół Nr XXXIX/17 z obrad XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

40. Protokół Nr XL/17 z obrad XL zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 września 2017 roku.

41. Protokół Nr XLI/17 z obrad XLI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 października 2017 roku.

42. Protokół Nr XLII/17 z obrad XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 października 2017 roku.

43. Protokół Nr XLIII/17 z obrad XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 10 listopada 2017 roku.

44. Protokół Nr XLIV/17 z obrad XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 roku.

45. Protokół Nr XLV/17 z obrad XLV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

46. Protokół Nr XLVI/18 z obrad XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 stycznia 2018 roku.

47. Protokół Nr XLVII/18 z obrad XLVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 21 lutego 2018 roku.

48. Protokół Nr XLVIII/18 z obrad XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 9 marca 2018 roku.

49. Protokół Nr XLIX/18 z obrad XLIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 marca 2018 roku.

50. Protokół Nr L/18 z obrad L zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

51. Protokół Nr LI/18 z obrad LI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 23 maja 2018 roku.

52. Protokół Nr LII/18 z obrad LII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2018 roku.

53. Protokół Nr LIII/18 z obrad LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lipca 2018 roku.

54. Protokół Nr LIV/18 z obrad LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 lipca 2018 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 09 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo z 24 marca 2015 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 09 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo z 24 marca 2015 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 09 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo z 23 lutego 2015 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 09 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 11 marca 2015 roku.

3. Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 31 marca 2015 roku.

4. Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 31 marca 2015 roku.

5. Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 10 kwietnia 2015 roku.

6. Wniosek Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 02 czerwca 2015 roku.

7. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 08 maja 2015 roku.

8. Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 27 maja 2015 roku.

9. Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 27 maja 2015 roku.

10. Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 02 czerwca 2015 roku.

11. Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 17 czerwca 2015 roku.

12. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 czerwca 2015 roku.

13. Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 czerwca 2015 roku.

14. Protokół Nr 14/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 czerwca 2015 roku.

15. Protokół Nr 15/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 czerwca 2015 roku.

16. Protokół Nr 16/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 29 września 2015 roku.

17. Protokół Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 7 października 2015 roku.

18. Protokół Nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 7 października 2015 roku.

19. Protokół Nr 19/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 7 października 2015 roku.

20. Protokół Nr 20/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 8 października 2015 roku.

21. Protokół Nr 21/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 20 listopada 2015 roku.

22. Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 4 grudnia 2015 roku.

23. Protokół Nr 23/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 4 grudnia 2015 roku.

24. Protokół Nr 24/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 4 grudnia 2015 roku.

25. Protokół Nr 25/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 9 marca 2016 roku.

26. Protokół Nr 26/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 1 kwietnia 2016 roku.

27. Protokół Nr 27/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 1 kwietnia 2016 roku.

28. Protokół Nr 28/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 7 czerwca 2016 roku

29. Protokół Nr 29/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 6 września 2016 roku

30. Protokół Nr 30/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z września 2016 roku

31. Protokół Nr 31/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 11 października 2016 roku

32. Protokół Nr 32/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 2 grudnia 2016 roku

33. Protokół Nr 33/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 29 grudnia 2016 roku

34. Protokół Nr 34/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 29 grudnia 2016 roku

35. Protokół Nr 35/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 21 marca 2017 roku

36. Protokół Nr 36/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 5 kwietnia 2017 roku

37. Protokół Nr 37/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 5 kwietnia 2017 roku

38. Protokół Nr 38/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 18 maja 2017 roku

39. Protokół Nr 39/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 5 września 2017 roku

40. Protokół Nr 40/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 26 września 2017 roku

41. Protokół Nr 41/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 26 września 2017 roku

42. Protokół Nr 42/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 listopada 2017 roku

43. Protokół Nr 43/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 21 grudnia 2017 roku

44. Protokół Nr 44/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 21 grudnia 2017 roku


Protokoły ze wspólnych posiedzeń połączonych Komisji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2014-2018)


1. Protokół Nr 1/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 15 grudnia 2014 roku.

2. Protokół Nr 2/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 20 stycznia 2015 roku.

3. Protokół Nr 3/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 lutego 2015 roku.

4. Protokół Nr 4/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 20 marca 2015 roku.

5. Protokół Nr 5/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 kwietnia 2015 roku.

6. Protokół Nr 6/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 22 maja 2015 roku.

7. Protokół Nr 7/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 18 czerwca 2015 roku.

8. Protokół Nr 8/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 21 sierpnia 2015 roku.

9. Protokół Nr 9/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 września 2015 roku.

10. Protokół Nr 10/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 października 2015 roku.

11. Protokół Nr 11/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 listopada 2015 roku.

12. Protokół Nr 12/15 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 grudnia 2015 roku.

13. Protokół Nr 13/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 stycznia 2016 roku.

14. Protokół Nr 14/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 lutego 2016 roku.

15. Protokół Nr 15/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 marca 2016 roku.

16. Protokół Nr 16/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 kwietnia 2016 roku.

17. Protokół Nr 17/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 maja 2016 roku.

18. Protokół Nr 18/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 czerwca 2016 roku.

19. Protokół Nr 19/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 sierpnia 2016 roku.

20. Protokół Nr 20/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 września 2016 roku.

21. Protokół Nr 21/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 października 2016 roku.

22. Protokół Nr 22/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 listopada 2016 roku.

23. Protokół Nr 23/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 grudnia 2016 roku.

24. Protokół Nr 24/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 stycznia 2017 roku.

25. Protokół Nr 25/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 21 lutego 2017 roku.

26. Protokół Nr 26/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 marca 2017 roku.

27. Protokół Nr 27/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 kwietnia 2017 roku.

28. Protokół Nr 28/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 maja 2017 roku.

29. Protokół Nr 29/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 czerwca 2017 roku.

30. Protokół Nr 30/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 sierpnia 2017 roku.

31. Protokół Nr 31/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 września 2017 roku.

32. Protokół Nr 32/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 października 2017 roku.

33. Protokół Nr 33/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 listopada 2017 roku.

34. Protokół Nr 34/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 grudnia 2017 roku.

35. Protokół Nr 35/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 stycznia 2018 roku.

36. Protokół Nr 36/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 20 lutego 2018 roku.

37. Protokół Nr 37/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 marca 2018 roku.

38. Protokół Nr 38/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 kwietnia 2018 roku.

39. Protokół Nr 39/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 22 maja 2018 roku.

40. Protokół Nr 40/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 czerwca 2018 roku.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Rutkowski

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Karol Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-14

Data modyfikacji: 2018-09-03

Opublikował: Karol Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-14