Protokoły kadencja 2018-2023

Protokoły z Sesji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1.Protokół Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 19 listopada 2018 roku.

2.Protokół Nr II/18 z obrad II Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 roku.

3.Protokół Nr III/18 z obrad III Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2018 roku.

4.Protokół Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 roku.

5.Protokół Nr V/19 z obrad IV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2019 roku.

6.Protokół Nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 marca 2019 roku.

7.Protokół Nr VII/19 z obrad VII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

8.Protokół Nr VIII/19 z obrad VIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 maja 2019 roku.

9.Protokół Nr IX/19 z obrad IX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 czerwca 2019 roku.

10.Protokół Nr X/19 z obrad X Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

11.Protokół Nr XI/19 z obrad XI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 września 2019 roku.

12.Protokół Nr XII/19 z obrad XII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2019 roku.

13.Protokół Nr XIII/19 z obrad XIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 listopada 2019 roku.

14.Protokół Nr XIV/19 z obrad XIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 roku.

15.Protokół Nr XV/20 z obrad XV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2020 roku.

16.Protokół Nr XVI/20 z obrad XVI uroczystej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 19 lutego 2020 roku.

17.Protokół Nr XVII/20 z obrad XVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 lutego 2020 roku.

18.Protokół Nr XVIII/20 z obrad XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2020 roku.

19.Protokół Nr XIX/20 z obrad XIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

20.Protokół Nr XX/20 z obrad XX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 maja 2020 roku.

21.Protokół Nr XXI/20 z obrad XXI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 czerwca 2020 roku.

22.Protokół Nr XXII/20 z obrad XXII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

23.Protokół Nr XXIII/20 z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 września 2020 roku.

24.Protokół Nr XXIV/20 z obrad XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 16 października 2020 roku.

25.Protokół Nr XXV/20 z obrad XXV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2020 roku.

26.Protokół Nr XXVI/20 z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 roku.

27.Protokół Nr XXVII/20 z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2020 roku.

28.Protokół Nr XXVIII/21 z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 roku.

29.Protokół Nr XXIX/21 z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lutego 2021 roku.

30.Protokół Nr XXX/21 z obrad XXX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2021 roku.

31.Protokół Nr XXXI/21 z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

32.Protokół Nr XXXII/21 z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 maja 2021 roku.

33.Protokół Nr XXXIII/21 z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 roku.

34.Protokół Nr XXXIV/21 z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2021 roku.

35.Protokół Nr XXXV/21 z obrad XXXV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 sierpnia 2021 roku.

36.Protokół Nr XXXVI/21 z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2021 roku.

37.Protokół Nr XXXVII/21 z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 października 2021 roku.

38.Protokół Nr XXXVIII/21 z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 24 listopada 2021 roku.

39.Protokół Nr XXXIX/21 z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2021 roku.

40.Protokół Nr XL/22 z obrad XL Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 stycznia 2022 roku.

41.Protokół Nr XLI/22 z obrad XLI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 23 lutego 2022 roku.

42.Protokół Nr XLII/22 z obrad XLII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2022 roku.

43.Protokół Nr XLIII/22 z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

44.Protokół Nr XLIV/22 z obrad XLIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 maja 2022 roku.

45.Protokół Nr XLV/22 z obrad XLV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 czerwca 2022 roku.

46.Protokół Nr XLVI/22 z obrad XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 6 lipca 2022 roku.

47.Protokół Nr XLVII/22 z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

48.Protokół Nr XLVIII/22 z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 września 2022 roku.

49.Protokół Nr XLIX/22 z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2022 roku.

50.Protokół Nr L/22 z obrad L nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 16 listopada 2022 roku.

51.Protokół Nr LI/22 z obrad LI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2022 roku.

52.Protokół Nr LII/22 z obrad LII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2022 roku.

53.Protokół Nr LIII/23 z obrad LIII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 stycznia 2023 roku.

54.Protokół Nr LIV/23 z obrad LIV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2023 roku.

55.Protokół Nr LV/23 z obrad LV Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 29 marca 2023 roku.

56.Protokół Nr LVI/23 z obrad LVI Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

57.Protokół Nr LVII/23 z obrad LVII Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 31 maja 2023 roku.

58.Protokół Nr LVIII/23 z obrad LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 20 czerwca 2023 roku.

59.Protokół Nr LIX/23 z obrad LIX Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2023 roku.

60.Protokół Nr LX/23 z obrad LX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 5 lipca 2023 roku.

61.Protokół Nr LXI/23 z obrad LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 26 lipca 2023 roku.

62.Protokół Nr LXII/23 z obrad LXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2023 roku.

63.Protokół Nr LXIII/23 z obrad LXIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 27 września 2023 roku.

64.Protokół Nr LXIV/23 z obrad LXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 12 października 2023 roku.

65.Protokół Nr LXV/23 z obrad LXV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2023 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1.Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 listopada 2018 roku.

2.Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 marca 2019 roku.

3.Protokół pokontrolny Nr 3/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 5 kwietnia 2019 roku.

4.Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 kwietnia 2019 roku.

5.Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 4 czerwca 2019 roku.

6.Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 10 września 2019 roku.

7.Protokół pokontrolny Nr 7/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 9 października 2019 roku.

8.Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 października 2019 roku.

9.Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 3 grudnia 2019 roku.

10.Protokół pokontrolny Nr 10/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 23 grudnia 2019 roku.

11.Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 grudnia 2019 roku.

12.Protokół Nr 12/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 3 marca 2020 roku.

13.Protokół Nr 13/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 1 czewrca 2020 roku.

14.Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 8 czerwca 2020 roku.

15.Protokół pokontrolny Nr 15/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 26 czerwca 2020 roku.

16.Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 26 czerwca 2020 roku.

17.Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 26 czerwca 2020 roku.

18.Protokół pokontrolny Nr 18/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 lipca 2020 roku.

19.Protokół pokontrolny Nr 19/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 sierpnia 2020 roku.

20.Protokół Nr 20/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 8 września 2020 roku.

21.Protokół Nr 21/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 22 września 2020 roku.

22.Protokół pokontrolny Nr 22/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 4 listopada 2020 roku.

23.Protokół Nr 23/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 stycznia 2021 roku.

24.Protokół Nr 24/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 5 marca 2021 roku.

25.Protokół pokontrolny Nr 25/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 maja 2021 roku.

26.Protokół Nr 26/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 8 czerwca 2021 roku.

27.Protokół Nr 27/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 10 września 2021 roku.

28.Protokół pokontrolny Nr 28/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 października 2021 roku.

29.Protokół pokontrolny Nr 29/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 listopada 2021 roku.

30.Protokół pokontrolny Nr 30/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 21 grudnia 2021 roku.

31.Protokół pokontrolny Nr 31/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 15 marca 2022 roku.

32.Protokół pokontrolny Nr 32/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 kwietnia 2022 roku.

33.Protokół Nr 33/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 20 maja 2022 roku.

34.Protokół Nr 34/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 sierpnia 2022 roku.

35.Protokół pokontrolny Nr 35/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 października 2022 roku.

36.Protokół Nr 36/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 19 października 2022 roku.

37.Protokół Nr 37/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 27 marca 2023 roku.

38.Protokół pokontrolny Nr 38/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 maja 2023 roku.

39.Protokół Nr 39/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 30 maja 2023 roku.

40.Protokół Nr 40/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z 12 czerwca 2023 roku.

 


Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1.Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 19 listopada 2018 roku.

2.Protokół Nr 2/18 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 30 listopada 2018 roku.

3.Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 23 stycznia 2019 roku.

4.Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 11 lutego 2019 roku.

5.Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 18 lutego 2019 roku.

6.Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 17 czerwca 2019 roku.

7.Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 11 lipca 2019 roku.

8.Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 11 października 2019 roku.

9.Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 25 listopada 2019 roku.

10.Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 28 lutego 2020 roku.

11.Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 11 marca 2020 roku.

12.Protokół Nr 12/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 28 maja 2020 roku.

13.Protokół Nr 13/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 5 czerwca 2020 roku.

14.Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 16 czerwca 2020 roku.

15.Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 13 sierpnia 2020 roku.

16.Protokół Nr 16/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 4 lutego 2021 roku.

17.Protokół Nr 17/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 19 kwietnia 2021 roku.

18.Protokół Nr 18/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 10 czerwca 2021 roku.

19.Protokół Nr 19/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 27 lipca 2021 roku.

20.Protokół Nr 20/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 23 września 2021 roku.

21.Protokół Nr 21/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 24 stycznia 2022 roku.

22.Protokół Nr 22/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 31 marca 2022 roku.

23.Protokół Nr 23/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 22 czerwca 2022 roku.

24.Protokół Nr 24/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 18 października 2022 roku.

25.Protokół Nr 25/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 20 grudnia 2022 roku.

26.Protokół Nr 26/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 10 stycznia 2023 roku.

27.Protokół Nr 27/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo z 15 maja 2023 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1.Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Grajewo z 19 listopada 2018 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1.Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo z 19 listopada 2018 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo z 19 listopada 2018 roku.


Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miasta Grajewo (kadencja 2018-2023)


1. Protokół Nr 1/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 listopada 2018 roku.

2. Protokół Nr 2/18 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2018 roku.

3. Protokół Nr 3/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 stycznia 2019 roku.

4. Protokół Nr 4/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 lutego 2019 roku.

5. Protokół Nr 5/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 marca 2019 roku.

6. Protokół Nr 6/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 kwietnia 2019 roku.

7. Protokół Nr 7/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 maja 2019 roku.

8. Protokół Nr 8/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 czerwca 2019 roku.

9. Protokół Nr 9/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 sierpnia 2019 roku.

10. Protokół Nr 10/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 września 2019 roku.

11. Protokół Nr 11/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 października 2019 roku.

12. Protokół Nr 12/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 listopada 2019 roku.

13. Protokół Nr 13/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2019 roku.

14. Protokół Nr 14/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 stycznia 2020 roku.

15. Protokół Nr 15/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 lutego 2020 roku.

16. Protokół Nr 16/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 marca 2020 roku.

17. Protokół Nr 17/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 kwietnia 2020 roku.

18. Protokół Nr 18/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 maja 2020 roku.

19. Protokół Nr 19/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 czerwca 2020 roku.

20. Protokół Nr 20/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 sierpnia 2020 roku.

21. Protokół Nr 21/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 września 2020 roku.

22. Protokół Nr 22/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 października 2020 roku.

23. Protokół Nr 23/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 listopada 2020 roku.

24. Protokół Nr 24/20 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 grudnia 2020 roku.

25. Protokół Nr 25/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 stycznia 2021 roku.

26. Protokół Nr 26/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 lutego 2021 roku.

27. Protokół Nr 27/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 31 marca 2021 roku.

28. Protokół Nr 28/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 kwietnia 2021 roku.

29. Protokół Nr 29/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 maja 2021 roku.

30. Protokół Nr 30/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 czerwca 2021 roku.

31. Protokół Nr 31/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 sierpnia 2021 roku.

32. Protokół Nr 32/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 września 2021 roku.

33. Protokół Nr 33/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 października 2021 roku.

34. Protokół Nr 34/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 24 listopada 2021 roku.

35. Protokół Nr 35/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2021 roku.

36. Protokół Nr 36/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 stycznia 2022 roku.

37. Protokół Nr 37/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 23 lutego 2022 roku.

38. Protokół Nr 38/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 marca 2022 roku.

39. Protokół Nr 39/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 kwietnia 2022 roku.

40. Protokół Nr 40/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 maja 2022 roku.

41. Protokół Nr 41/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 czerwca 2022 roku.

42. Protokół Nr 42/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 31 sierpnia 2022 roku.

43. Protokół Nr 43/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 września 2022 roku.

44. Protokół Nr 44/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 października 2022 roku.

45. Protokół Nr 45/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 listopada 2022 roku.

46. Protokół Nr 46/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 grudnia 2022 roku.

47. Protokół Nr 47/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 31 stycznia 2023 roku.

48. Protokół Nr 48/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 22 lutego 2023 roku.

49. Protokół Nr 49/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 29 marca 2023 roku.

50. Protokół Nr 50/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 26 kwietnia 2023 roku.

51. Protokół Nr 51/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 31 maja 2023 roku.

52. Protokół Nr 52/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 28 czerwca 2023 roku.

53. Protokół Nr 53/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 30 sierpnia 2023 roku.

54. Protokół Nr 54/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 27 września 2023 roku.

55. Protokół Nr 55/23 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Grajewo z 25 października 2023 roku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Rutkowski

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Karol Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-12-01

Opublikował: Karol Rutkowski

Data publikacji: 2018-12-11