Wybory samorządowe 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 r.

Postanowienie nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dni 29 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie nr 166/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dni 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Grajewo na stałe obwody głosowania

Zarządzenie Nr 923/24 z dnia 2024-01-31 w sprawie zapewnienia na obszarze miasta Grajewo miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie.

Postanowienie nr 179/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 180/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Grajewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 4 marca 2024 roku - Burmistrz Miasta Grajewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z dnia 4 marca 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Uchwała nr 3/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „NASZA PRZYSZŁOŚĆ GRAJEWO” w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Uchwała nr 4/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „NASZA PRZYSZŁOŚĆ GRAJEWO” w okręgu wyborczym nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Grajewo, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 202/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 203/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 205/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Grajewskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 5/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2024 r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Grajewo - z uwzględnieniem pełnionych funkcji.

Informacja dla wyborców w mieście Grajewo dotycząca zmian w geografii stałych obwodów głosowania w mieście Grajewo

Postanowienie nr 235/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w mieście Grajewo

KOMUNIKAT dotyczący zamieszczonej w mediach elektronicznych (www.grajewo.pl, www.bip.um. grajewo.pl, www.e-grajewo.pl) oraz na słupach ogłoszeniowych informacji o zmianach w geografii stałych obwodów głosowania w mieście Grajewo


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Grajewie.

Uchwała nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Grajewo sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Grajewie.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego [WYCIĄG]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego [WYCIĄG]


Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Grajewo

Postanowienie nr 261/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Grajewo

Postanowienie nr 263/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w mieście Grajewo

Postanowienie nr 292/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście GrajewoPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO sporządzony dnia 21 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Grajewie.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego
Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2024-02-28

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2024-04-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2024-02-28