Informacja z dnia 15.02.2016 r. o wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Burmistrz Miasta Grajewo

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2016 r., w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016 r .

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26 lutego 2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Grajewo .

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-02-15