Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie dot. pełnionych dyżurów

I N F O R M A C J A
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GRAJEWIE


Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie informuje - stosownie do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. -  że w celu prowadzenia spraw związanych z ponownym głosowaniem na Burmistrza Miasta, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2010 r. -

Miejska Komisja Wyborcza w Grajewie pełni dyżury:
w siedzibie MKW, tj. w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, pok. Nr 27 (I piętro)

tel: 086 273 0 800, fax 086 273 0 801

w dniu 4 grudnia 2010 r. (przeddzień ponownego głosowania)
w godzinach 8oo - 15oo

Miejska Komisja Wyborcza w Grajewie pełni dyżury:
w siedzibie MKW, tj. w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, Sala konferencyjna ( I piętro).

tel: 086 273 0 843, fax 086 273 0803

w dniu 5 grudnia 2010 r. (dzień wyborów)
w godzinach od 8oo

Przewodnicząca MKW w Grajewie
Elżbieta Czyż

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Komisja Wyborcza w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-12-03

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-12-03

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-12-03