Obowiązujące stawki i formularze podatkowe

Uwaga. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, które dostępne są tutaj.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Uchwała Rady Nr XXVI/210/20 z dnia 2020-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - |Wersja PDF|

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - |Wersja PDF|

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - |Wersja PDF|

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - |Wersja PDF|

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

IR-1 - Informacja o gruntach - |Wersja PDF|

ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - |Wersja PDF|

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021


DL-1 - Deklaracja na podatek leśny - |Wersja PDF|

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

IL-1 - Informacja o lasach - |Wersja PDF|

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - |Wersja PDF|

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |Wersja PDF|

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - |Wersja PDF|

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-01-01

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2010-12-20