Akcja podatkowa 2024

Urząd Miasta Grajewo informuje, że od 9 lutego br. rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024.

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.  Doręczyciele – pracownicy Urzędu – nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę. Każdy z pracowników będzie posiadał przy sobie identyfikator, który na żądanie Podatnika zobowiązany jest okazać. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 9 lutego do 28 lutego 2024 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną również decyzje wymiarowe dla Podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Miasta Grajewo.

Decyzje wymiarowe drukowane są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego  U. I. INFO – SYSTEM.

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydanych decyzji wymiarowych ww. podatków należy kierować do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Grajewo – tel. (86) 273 0 812.

Jednocześnie proponujemy regulowanie zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności. Oczywiście opłaty ww. podatków można również dokonać  w kasie Urzędu Miasta Grajewo, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
W kasie istnieje możliwość dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2021-03-09

Wprowadzający: Monika Dziejma

Data modyfikacji: 2024-02-15

Opublikował: Monika Dziejma

Data publikacji: 2021-03-09