Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Grajewo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Grajewo
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Grajewie.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Grajewie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 4/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 29 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miasta Grajewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Powiatu Grajewskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych  zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Grajewo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.
ws. terminu losowań w mieście Grajewo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 20 września 2018 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 11 września 2018 r.
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza miasta.

Uchwała Nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 1/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie

Zarządzenie Nr 629/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zapewnienia na obszarze miasta Grajewo miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr L/379/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału miasta Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Grajewskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 20 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-09-12