Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową dotyczących wyodrębnionej dokumentacji dla projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie", NR PROJEKTU WND-RPPD.05.03.01-20-0049/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Bartosz Pietrzak

Modyfikujący: Bartosz Pietrzak

Data modyfikacji: 2017-03-06

Opublikował: Bartosz Pietrzak

Data publikacji: 2017-03-06