Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna - 7 osób

 • Przewodnicząca Komisji - Wioleta Grabowska
 • Zastępca Przewodniczącego - Ryszard Chiliński
  • Członek Komisji - Scholastyka Chełmińska
  • Członek Komisji - Wojciech Szczepan Formejster
  • Członek Komisji - Andrzej Mścichowski
  • Członek Komisji - Andrzej Niewiarowski
  • Członek Komisji - Anna Opara
 Przedmiot działania określa art. 18a ustawy o samorządzie gminnym

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 9 osób

 • Przewodniczący Komisji - Kazimierz Podlaski
 • Zastępca Przewodniczącego - Edward Boć
  • Członek Komisji - Ryszard Chiliński
  • Członek Komisji - Aneta Ewa Chrzanowska-Karwowska
  • Członek Komisji - Zbigniew Fadrowski
  • Członek Komisji - Henryka Jagielska
  • Członek Komisji - Wojciech Dariusz Maleszewski
  • Członek Komisji - Daniel Purwin
  • Członek Komisji - Monika Stefańska

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących:
  • budżetu miasta i sprawozdań z działalności finansowej miasta,
  • podatków i opłat lokalnych,
  • spraw majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu (m.in. określania zasad nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony),
 • opiniowanie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta,
 • analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta.
   

 


 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego - 11 osób

 • Przewodniczący Komisji - Andrzej Niewiarowski
 • Zastępca Przewodniczącego - Scholastyka Chełmińska
  • Członek Komisji - Tomasz Babul
  • Członek Komisji - Edward Boć
  • Członek Komisji - Wiesław Janusz Dembiński
  • Członek Komisji - Jerzy Fidura
  • Członek Komisji - Henryka Jagielska
  • Członek Komisji - Andrzej Mścichowski
  • Członek Komisji - Anna Opara
  • Członek Komisji - Tomasz Paszkowski
  • Członek Komisji - Marcin Stuchła

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw w zakresie
  • ładu przestrzennego, w tym planów zagospodarowania przestrzennego,
  • zaopatrzenia w wodę, funkcjonowania wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną,
  • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  • funkcjonowania targowisk i hal targowych,
  • utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień,
  • cmentarza komunalnego,
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
  • funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw.
    

 


 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny - 9 osób

 • Przewodnicząca Komisji - Monika Stefańska
 • Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Szczepan Formejster
  • Członek Komisji - Tomasz Babul
  • Członek Komisji - Zbigniew Fadrowski
  • Członek Komisji - Jerzy Fidura
  • Członek Komisji - Wioleta Grabowska
  • Członek Komisji - Tomasz Paszkowski
  • Członek Komisji - Daniel Purwin
  • Członek Komisji - Marcin Stuchła

Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej oraz polityki prorodzinnej,
 • opiniowanie miejskiego planu pomocy społecznej,
 • opiniowanie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • działania w zakresie:
  • analizy i poprawy funkcjonowania oświaty i opieki zdrowotnej na terenie miasta,
  • analizy spraw związanych z pomocą społeczną,
  • rozwiązywania problemów rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologiami,
  • upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
  • krzewienia kultury,
  • promocji miasta.
 • Analiza funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw.
   

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Miasta

Data wytworzenia: 2018-04-16

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-12-14

Data modyfikacji: 2018-04-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-12-14