Zawiadomienie z dnia 2018-07-27 o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych na okres 18.08.2018 r. – 17.08.2019”

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-07-27

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-07-27