Zawiadomienie z dnia 2017-10-24 o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Grajewie”

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-10-24

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-10-24