Zawiadomienie z dnia 2017-08-14 o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Miasta Grajewo oraz części jego jednostek organizacyjnych"

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-08-14

Wprowadzający: Bartosz Pietrzak

Modyfikujący: Bartosz Pietrzak

Data modyfikacji: 2017-08-14

Opublikował: Bartosz Pietrzak

Data publikacji: 2017-08-14