Zawiadomienie z dnia 2016-10-26 o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-10-26

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-10-26