Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II”

PŚ.271.2.2019

Grajewo, dnia 08.04.2019 r.

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Miasto Grajewo, z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja II” wybrano następujące oferty:

  • w części zamówienia nr 1 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2 ; cena ofertowa: 34.440,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni; łączna ocena punktowa 100,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2; cena ofertowa: 34.440,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni; łączna ocena punktowa 100,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 3 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2; cena ofertowa: 34.440,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni; łączna ocena punktowa 100,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 4 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2; cena ofertowa: 103.320,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni; łączna ocena punktowa 84,25 pkt.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-04-08

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-04-15