Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie”

PŚ.271.2.2018

Grajewo, dnia 22.02.2019 r.

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie”

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez wybranego dnia 04.02.2019 r. wykonawcę, tj: JN Projekt Joanna Nytko z siedzibą: ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów, zamawiający – Miasto Grajewo zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych spośród pozostałych ofert, które wpłynęły w ramach ww postępowania, bez ich ponownej oceny.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Miasto Grajewo, z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie” wybrano następujące oferty:

  • w części zamówienia nr 1 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 15.990,00 zł brutto; termin realizacji: 80 dni; łączna ocena punktowa 75,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 13.530,00 zł brutto; termin realizacji: 80 dni; łączna ocena punktowa 75,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 3 wybrano ofertę nr 7 złożoną przez: Powersun Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin; cena ofertowa: 39.360,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni; łączna ocena punktowa 65,50 pkt.
  • w części zamówienia nr 4 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 13.530,00 zł brutto; termin realizacji: 80 dni; łączna ocena punktowa 75,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 5 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 14.760,00 zł brutto; termin realizacji: 80 dni; łączna ocena punktowa 75,00 pkt.
  • w części zamówienia nr 6 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 14.760,00 zł brutto; termin realizacji: 80 dni; łączna ocena punktowa 75,00 pkt.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-02-22