Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja III".

PŚ.271.4.2019

Grajewo, dnia 22.07.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja III".

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Miasto Grajewo, z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie – edycja III” wybrano następujące oferty:

w części zamówienia nr 1 najkorzystniejszą okazała się oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., z siedzibą ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 14.760,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;

w części zamówienia nr 2 najkorzystniejszą okazała się oferta nr 1 złożona przez: : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., z siedzibą ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 8.610,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;

w części zamówienia nr 3 najkorzystniejszą okazała się oferta nr 3 złożona przez: Pracownia Audytorska Sp. z o.o.,

z siedzibą ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; cena ofertowa: 12.300,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;

w części zamówienia nr 4 najkorzystniejszą okazała się oferta nr 1 złożona przez: : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., z siedzibą ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz; cena ofertowa: 14.760,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z ich oceną punktową.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

 

Część zamówienia nr 1

Część zamówienia nr 2

Część zamówienia nr 3

Część zamówienia nr 4

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o.,

ul. Piękna 13,

85-303 Bydgoszcz

Adres korespondencyjny: ul. Lubelska 19, 85-326 Bydgoszcz

A - Cena ofertowa [zł brutto]

14.760,00

8.610,00

14.760,00

14.760,00

T - Termin realizacji [w dniach]

30

30

30

30

ilość punktów za kryterium A=Cmin/Cn x 100pkt x 60%

60,00

60,00

50,00

50,00

ilość punktów za kryterium T=Tmin/Tn x 100pkt x 40%

40,00

40,00

40,00

40,00

Ocena oferty = A + T

100,00

100,00

90,00

90,00

3

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.,

ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

A - Cena ofertowa [zł brutto]

14.760,00

12.300,00

12.300,00

12.300,00

T - Termin realizacji [w dniach]

60

30

30

60

ilość punktów za kryterium A=Cmin/Cn x 100pkt x 60%

60,00

42,00

60,00

60,00

ilość punktów za kryterium T=Tmin/Tn x 100pkt x 40%

20,00

40,00

40,00

20,00

Ocena oferty = A + T

80,00

82,00

100,00

80,00

4

Powersun Sp. z o.o.,

ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Adres korespondencyjny:

ul. Diamentowa 2C, 20-447 Lublin

A - Cena ofertowa [zł brutto]

29.520,00

29.520,00

29.520,00

29.520,00

T - Termin realizacji [w dniach]

30

30

30

30

ilość punktów za kryterium A=Cmin/Cn x 100pkt x 60%

30,00

17,50

25,00

25,00

ilość punktów za kryterium T=Tmin/Tn x 100pkt x 40%

40,00

40,00

40,00

40,00

Ocena oferty = A + T

70,00

57,50

65,00

65,00

5

TUZIN Pracownia Architektury Hubert Ziniewicz,

ul. Gdańska 5/3, 19-300 Ełk

A - Cena ofertowa [zł brutto]

30.194,00

28.349,00

30.194,00

30.194,00

T - Termin realizacji [w dniach]

60

60

60

60

ilość punktów za kryterium A=Cmin/Cn x 100pkt x 60%

29,33

18,22

24,44

24,44

ilość punktów za kryterium T=Tmin/Tn x 100pkt x 40%

20,00

20,00

20,00

20,00

Ocena oferty = A + T

49,33

38,22

44,44

44,44

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu w terminie do dnia 12.07.2019 o godz. 12:00 oferty złożyło pięciu wykonawców, z pośród których oferta nr 2 Wykonawcy: Biuro Projektowe „DOM-BUD” z siedzibą ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca został wezwany pismem z dnia 15.07.2019 o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny wskazanej w ofercie. Wykonawca we wskazanym terminie tj. do dnia 22.07.2019 godz. 10:00 nie udzielił wyjaśnień.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-07-23

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-07-23

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-07-23