Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 246537 - 2014 z dnia 2014-11-27 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014 r. do 30.04.2015 r.

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014 r. do 30.04.2015 r.
Numer 246537 - 2014
Data wydania 2014-11-27

Grajewo: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014 r. do 30.04.2015 r.
Numer ogłoszenia: 246537 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222765 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014 r. do 30.04.2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014 r. do 30.04.2015 r. W zakres zamówienia wchodzi: - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, odśnieżanie parkingów zlokalizowanych w niżej wymienionych ulicach, gdy warunki pogodowe są uciążliwe, - wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania (w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014) oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia (od 01.12.2014 do 30.04.2015), - wywóz nieczystości z koszy w parkach miejskich w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014 r., - codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, - wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, - wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, - oczyszczanie z piasku jezdni ulic i chodników - po sezonie zimowym w terminie do końca kwietnia 2015 r., - zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w sytuacji gdy warunki pogodowe są sprzyjające (brak opadów śniegu, odwilż), a jezdnie są zanieczyszczone, - utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście - w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów stanu dróg, ulic i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wywozu nieczystości z koszów ulicznych (wywóz koszy w okresie od 1.12.2014 do 31.12.2014). Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej i nieutwardzonej: I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna wraz z parkingiem, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, 11-go Listopada - część z polbruku, Mickiewicza wraz z parkingami i dojazdem za blokiem Nr 3 i dojazdem przy bloku Nr 5 do budynku Nr 7, Nowickiego, Pl. Niepodległości z parkingami, Os. Południe- dojazd do bl. 62-67 wraz z parkingami, 9 Pułku Strzelców Konnych, dojazdowa do bloków TBS na os. Południe wraz z dojazdami do bloków 71, 72, 63A, Robotnicza, Popiełuszki - cześć bitumiczna, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Targowa, Traugutta, parking przy Pl. Niepodległości z wjazdem przy kościele, wewnętrzna przy PIO - łącznie 16.962m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone do godz. 7.00, a w ciągu dnia w okresie 3 godz. po ustaniu opadów. II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: ulice wraz z parkingami: Bema, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Dolna, Ekologiczna, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Komunalna, M. Konopnickiej, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada - część gruntowa, Łazienna, Nowo Osiedle - dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, 23-go Stycznia, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wojska Polskiego zjazd do Dolnej, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego - 672 m - łącznie 15.052m Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 5 godzin po ustaniu opadów. III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym: Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska - dojazd miejski, Krótka oraz dojazd do bl. 25, Krzywa, Kościelna, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łąkowa plus łącznik, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowa, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Perlitza, Polna, Popiełuszki - część gruntowa do budynku Popiełuszki 15, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W. Konopki, Różana, Sadowa, H. Sawickiej, Skośna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades - łącznie 22.425m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m² - dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej, przy ul. 9PSK oraz przy łączniku ul. 9PSK, za nowym blokiem komunalnym Południe 73, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, na os. Centrum od ul. Kopernika - ok. 6.500 m2 - starodroże ul. Dwornej od ul. Ełckiej - 250 m² - ul. Proletariacka - jednorazowo w sezonie po uzgodnieniu z Zamawiającym - 2506 m2 Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zakres robót obejmuje odśnieżanie i posypywanie piaskiem, we wszystkie dni tygodnia, chodników w ulicach: - Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2, - Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2, - Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2, - Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2, - Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2, - Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie - 380 m2, - schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Central do ul. Konstytucji 3 Maja - 250 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 8, działki Nr 1735-3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), -ul. Koszarowa na wysokości parku Central - 1300 m2, - Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku oraz Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2, - Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2, - Dwornej - całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej - strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983-3 do ul. Krótkiej - strona prawa, odcinka na wysokości posesji Nr 28 - strona lewa - 3000 m2, - Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21), na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 - 525 m2, - Targowej - strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 468 m2, - Koszarowej - po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Południe Nr 17 oraz na wysokości (FENIKSA) od parkingu do ul. Krasickiego - 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2, - Legionistów - całość - 150 m2, - droga wewnętrzna od ul. 9 PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej (po prawej stronie)- 350 m2, - Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456-2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - M. Konopnickiej - chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 - strona prawa,chodnik położony na wysokości budynku Łąkowa 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Działkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2, - Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2, - Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2, - Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2, - Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych - 2 strony - 160m2, - Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2, - Lipowej - 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio - chodniki na wysokości Przedszkola Nr 6, kaplicy Ojca PIO - 250m2, - ul. Popiełuszki - chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i producentów - 250m2, - ul. Szpitalna - chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, - ul. Dolna - chodniki od ul. Buczka do budynku Dolna 1 (po stronie budynku Dolna 1) - 40m2 - ul. Buczka - chodnik od budynku Dolna 1 do parkingu (po stronie budynku Dolna 1) - 30m2, - łącznie ok. 17.275m² W przypadku odśnieżania chodników przez właścicieli przyległych nieruchomości do obowiązku Wykonawcy należy odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych. Prace winne być zakończone do godz. 7.00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 379630,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 242769,63

  • Oferta z najniższą ceną: 242769,63 / Oferta z najwyższą ceną: 345000,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-12-05