Zamówienie Nr 222765 - 2014 z dnia 2014-10-21 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2014 r. DO 30.04.2015 r.

Tytuł ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2014 r. DO 30.04.2015 r.
Numer 222765 - 2014
Data wydania 2014-10-21

Grajewo: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2014 r. DO 30.04.2015 r.
Numer ogłoszenia: 222765 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2014 r. DO 30.04.2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 01.12.2014r. do 30.04.2015r. W zakres zamówienia wchodzi : odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, odśnieżanie parkingów zlokalizowanych w niżej wymienionych ulicach, gdy warunki pogodowe są uciążliwe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania (w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014) oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia (od 01.12.2014 do 30.04.2015), wywóz nieczystości z koszy w parkach miejskich w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014r., codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, oczyszczanie z piasku jezdni ulic i chodników - po sezonie zimowym w terminie do końca kwietnia 2015r, zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w sytuacji gdy warunki pogodowe są sprzyjające (brak opadów śniegu, odwilż), a jezdnie są zanieczyszczone, utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście - w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów stanu dróg, ulic i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wywozu nieczystości z koszów ulicznych (wywóz koszy w okresie od 1.12.2014 do 31.12.2014). Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej i nieutwardzonej : I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna wraz z parkingiem, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, 11-go Listopada - część z polbruku, Mickiewicza wraz z parkingami i dojazdem za blokiem Nr 3 i dojazdem przy bloku Nr 5 do budynku Nr 7, Nowickiego, Pl. Niepodległości z parkingami, Os. Południe- dojazd do bl. 62-67 wraz z parkingami, 9 Pułku Strzelców Konnych, dojazdowa do bloków TBS na os. Południe wraz z dojazdami do bloków 71, 72, 63A, Robotnicza, Popiełuszki - cześć bitumiczna, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Targowa, Traugutta, parking przy Pl. Niepodległości z wjazdem przy kościele, wewnętrzna przy PIO - łącznie 16.962m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone do godz. 7oo, a w ciągu dnia w okresie 3 godz. po ustaniu opadów. II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Bema, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Dolna, Ekologiczna, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Komunalna, M. Konopnickiej, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada - część gruntowa, Łazienna, Nowo Osiedle - dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, 23-go Stycznia, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wojska Polskiego zjazd do Dolnej, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego - 672 m - łącznie 15.052m Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 5 godzin po ustaniu opadów. III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska - dojazd miejski, Krótka oraz dojazd do bl. 25 , Krzywa, Kościelna, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łąkowa plus łącznik, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowa, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Perlitza, Polna, Popiełuszki - część gruntowa do budynku Popiełuszki 15, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W. Konopki, Różana, Sadowa, H. Sawickiej, Skośna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades - łącznie 22.425m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m² - dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej, przy ul. 9PSK oraz przy łączniku ul. 9PSK, za nowym blokiem komunalnym Południe 73, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, na os. Centrum od ul. Kopernika - ok. 6.500 m2 - starodroże ul. Dwornej od ul. Ełckiej - 250 m² - ul. Proletariacka - jednorazowo w sezonie po uzgodnieniu z Zamawiającym - 2506 m2 Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zakres robót obejmuje odśnieżanie i posypywanie piaskiem, we wszystkie dni tygodnia, chodników w ulicach : -Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2, -Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2, -Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2, -Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2, -Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2, - Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie - 380 m2, - schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Central do ul. Konstytucji 3 Maja - 250 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 8, działki Nr 1735/3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), -ul. Koszarowa na wysokości parku Central - 1300 m2, - Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku oraz Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2, - Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2, -Dwornej - całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej - strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej - strona prawa, odcinka na wysokości posesji Nr 28 - strona lewa - 3000 m2, - Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21), na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 - 525 m2, -Targowej - strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 468 m2, - Koszarowej - po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Południe Nr 17 oraz na wysokości FENIKSA od parkingu do ul. Krasickiego - 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2, - Legionistów - całość - 150 m2, - droga wewnętrzna od ul. 9PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej (po prawej stronie)- 350 m2, - Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - M. Konopnickiej - chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 - strona prawa,chodnik położony na wysokości budynku Łąkowa 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Działkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2, - Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2, - Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2, - Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2, - Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych - 2 strony - 160m2, - Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2, - Lipowej - 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio - chodniki na wysokości Przedszkola Nr 6, kaplicy Ojca PIO - 250m2, - ul. Popiełuszki - chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i producentów - 250m2, - ul. Szpitalna - chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, - ul. Dolna - chodniki od ul. Buczka do budynku Dolna 1 (po stronie budynku Dolna 1) - 40m2 - ul. Buczka - chodnik od budynku Dolna 1 do parkingu (po stronie budynku Dolna 1) - 30m2, - łącznie ok. 17.275m² W przypadku odśnieżania chodników przez właścicieli przyległych nieruchomości do obowiązku Wykonawcy należy odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych. Prace winne być zakończone do godz. 7oo..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu - gwarancji bankowej -gwarancji ubezpieczeniowej -poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j. t. z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 200 0040 z dopiskiem Wadium na zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2015 r. Za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego ( tj. datę i godzinę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2011-2013), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3 lat. Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 2c. Wykaz powinien zawierać minimum 3 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3lat. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 11, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować: min. 2 pojazdami z pługami do odśnieżania chodników, min. 3 pojazdami z pługami do odśnieżania dróg i jezdni ulic, min. 3 rozsiewaczami mieszanki piaskowo- solnej, min. 1 jednostką sprzętu ciężkiego z pługami (spycharka, spycharko-ładowarka ), min. 1 jednostką sprzętu załadunkowego (ładowarka), min. 1 jednostką wywozową (samochód samowyładowczy, ciągnik z przyczepą), min. 1 pojazdem - zamiatarką do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, min. 1 odśnieżarka samojezdna z dmuchawą do odśnieżania chodników.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo (sekretariat pokój nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-10-23