Ogłoszenie Nr 108963 - 2014 z dnia 2014-05-21 - o udzieleniu zamówienia - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2014 r.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2014 r.
Numer 108963 - 2014
Data wydania 2014-05-21

Grajewo: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2014r
Numer ogłoszenia: 108963 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50043 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2014r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r. W zakres zamówienia wchodzi : a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, e) prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych. Zakres prac obejmuje : 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki polbruk w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach: poniedziałek, piątek) ulice: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach: wtorek, środa, czwartek): - ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego , Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle - 2 odcinki (od klubu Seniora oraz przy blokach 28-30), Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Partyzantów, Piaskowa, Pl. Niepodległości - parking przy kościele, Pocztowa, Przekopka (część z polbruku), Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25 o łącznej długości 23.400m, - ręczne i mechaniczne zamiatanie parkingów zlokalizowanych w w/w ulicach - sukcesywnie w miarę potrzeb, c) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek): - droga dojazdowa od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 o długości 120m, - drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia o długości 180 m oraz 3 drogi na os. Broniewskiego o długości 465 m, - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m2, - droga dojazdowa do bloków TBS na o. Południe wraz z dojazdami do bloków nr 71, 72, 63A o długości 120m, c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Robotnicza o długości 970 m, d) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Braci Świackich o długości 1650 m, e) raz w sezonie - ul. Proletariacka (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych - raz w miesiącu ulice : Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 mb. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników : a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2070 m2 w ulicach: -Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2, -Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2, -Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2, -Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2, -Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 15.713 m2 w ulicach: - Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie - 380 m2, - schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Central do ul. Konstytucji 3 Maja - 250 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 8, działki Nr 1735/3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości parku Central- 1300 m2, - Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku oraz Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2, - Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2, -Dwornej - całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej - strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej - strona prawa, odcinka na wysokości posesji Nr 28 - strona lewa - 3000 m2, - Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21), na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 - 525 m2, -Targowej - strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 468 m2, - Koszarowej - po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Południe Nr 17 oraz na wysokości FENIKSA od parkingu do ul. Krasickiego - 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2, - Legionistów - całość - 150 m2, - droga wewnętrzna od ul. 9PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej - 350 m2, - Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - M. Konopnickiej - chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 - strona prawa,chodnik położony na wysokości budynku Łąkowa 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Działkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2, - Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2, - Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2, - Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2, - Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych - 2 strony - 160m2, - Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2, - Lipowej - 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio - chodniki na wysokości Przedszkola Nr 6, kaplicy Ojca PIO - 250m2, - ul. Popiełuszki - chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i producentów - 250m2, - ul. Szpitalna - chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, c ) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (20 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia. 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedziele i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez. 8. Usunięcie zalegającej darni przy krawężnikach lub obrzeżach w ul. Robotniczej (szerokość minimum 0,5 m i głębokość min 5 cm poniżej wysokości krawężnika lub obrzeża) oraz odsiew trawy. Wywóz urobku we własnym zakresie. 9. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych - zakres powierzchniowy określony w pkt 1, 2, 3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 296296,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 264600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 264600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 320824,51

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-22

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-22