Zawiadomienie z dnia 2013-11-04 - dot. zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - odpowiedzi na zapytania

Tytuł dot. zamówienia pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej - odpowiedzi na zapytania
Data wydania 2013-11-04

Numer ogłoszenia: 447944 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 224567 - 2013 data 25.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie wykazanie się przez wykonawcę dysponowaniem osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji. Osoby proponowane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Każda z nich winna legitymować się co najmniej 2-letnim stażem jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie . Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ.
  • W ogłoszeniu powinno być: Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie wykazanie się przez wykonawcę dysponowaniem osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji. Osoby proponowane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń , telekomunikacyjnej. Każda z nich winna legitymować się co najmniej 2-letnim stażem jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie . Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-11-04