Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 391432 - 2013 z dnia 2013-09-26 - Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie

Tytuł Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie
Numer 391432 - 2013
Data wydania 2013-09-26

Numer ogłoszenia: 391432 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 372848 - 2013 data 13.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie pn: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie obejmuje swym zakresem: 1) budowę nawierzchni w ul.Przekopka na odcinku od km 0+442,00 do km 0+570,00 (skrzyżowanie z ul.Ełcką), w tym: a) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, b) warstwa odsączająca gr.10cm, c) nawierzchnia jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, d) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 315mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi z kręgów betonowych oraz wylotem kanału zrzutowego, e) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 160mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm f) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, g) oznakowanie poziome i pionowe, 2) dokończenie kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - kanał o dł.16 mb z rur PCV śr. 200mm wraz ze studnią D1, studnią z kręgów betonowych o śr.1200mm z osadnikiem gł.1 m oraz wylotem kanału zrzutowego,.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie pn: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie obejmuje swym zakresem: 1) budowę nawierzchni w ul.Przekopka na odcinku od km 0+442,00 do km 0+570,00 (skrzyżowanie z ul.Ełcką), w tym: a) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, b) warstwa odsączająca gr.10cm, c) nawierzchnia jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, d) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 315mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi z kręgów betonowych oraz wylotem kanału zrzutowego, e) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 160mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm f) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, g) oznakowanie poziome i pionowe, 2) dokończenie kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - kanał o dł.16 mb z rur PCV śr. 400mm wraz ze studnią D1, studnią z kręgów betonowych o śr.1200mm z osadnikiem gł.1 m oraz wylotem kanału zrzutowego,.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-09-26