Zaproszenie z dnia 2013-06-20 - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pn: „ Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie”

Tytuł Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pn: „ Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie”
Data wydania 2013-06-20


Grajewo  20.06.2013r.
     
WI.7013.3.2013      


 

Z A P R O S Z EN I E


     Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie  dokumentacji projektowej oraz  uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych  pn: „ Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie"  zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego, będącego załącznikiem  do niniejszego zaproszenia.
    Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego, w terminie do dnia 01.07.2013 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.


                                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                                               inż. Adam Kiełczewski
                                                                                                                    
                                                                                                                     

W załączeniu
1. Formularz  zapytania ofertowego.
2. Formularz oferty.
3. Kserokopia mapy ul. 23-stycznia
4. Wzór umowy

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-20