Zaproszenie z dnia 2013-05-29 - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonanie robót budowlanych pn: Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie

Tytuł Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonanie robót budowlanych pn: Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie
Data wydania 2013-05-29


Grajewo  29.05.2013 r.

   
WI.7013.3.2013      


 

Z A P R O S Z EN I E


     Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie  dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonanie robót budowlanych pn: „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia w Grajewie"  zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego, będącego załącznikiem  do niniejszego zaproszenia.
    Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego, w terminie do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-05-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-05-29