Informacja z dnia 2013-05-07 - o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tytuł o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Data wydania 2013-05-07

Grajewo, 07.05.2013 r.

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI  JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH       

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych, Zamawiający  -Burmistrz Miasta Grajewo zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI  JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH złożono oferty  na część I zamówienia "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZEŚCI  JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH". Oferty zostały złożone przez:
1) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok,
2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Wybrano najkorzystniejszą ofertę którą złożyła firma InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.
W kryterium A (cena łączna zamówienia) jej oferta uzyskała 325 punktów, w kryterium B (akceptacja klauzul dodatkowych) – 94,5 punktów, łącznie 419,5 punktów.

Drugą ofertę złożyła firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok.
W kryterium A (cena łączna zamówienia) oferta tej firmy uzyskała 178,75 pkt, w kryterium B (akceptacja klauzul dodatkowych)  – 52,5 pkt, łącznie 231,25 pkt.
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-05-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-05-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-05-07