Zawiadomienie z dnia 2013-02-06 - o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2013 – 30.11.2013 r.”

Tytuł o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2013 – 30.11.2013 r.”
Data wydania 2013-02-06

Grajewo, 2013.02.06

GK. 271.1.2013

 


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Zamawiający na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w  okresie 01.03.2013 – 30.11.2013r.”

Uzasadnienie
W dniu 01.02.2013 r. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert powiadomił wykonawców, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 290.000,00 zł. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, które zobowiązało się zrealizować zamówienie za kwotę 308.880,00 zł. W związku z tym, że w/w oferta przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego postanowił on na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w  okresie 01.03.2013 – 30.11.2013r.”

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-02-08

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-02-08

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-02-08