Zawiadomienie z dnia 2013-01-24 o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn. „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.02.2013 – 30.11.2013r.”

Tytuł o unieważnieniu postępowania - „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.02.2013 – 30.11.2013r.”
Data wydania 2013-01-24

Grajewo, 2013.01.21

GK. 271.10.2012

 


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Zamawiający na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w  okresie 01.02.2013 – 30.11.2013r.”

Uzasadnienie
W dniu 03.01.2013 r. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert powiadomił wykonawców, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 290.000,00 zł. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, które zobowiązało się zrealizować zamówienie za kwotę 324.000,00 zł. W związku z tym, że w/w oferta przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego postanowił on na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w  okresie 01.02.2013 – 30.11.2013r.”

 

 

 

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-01-24

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-01-24