Zaproszenie z dnia 2012-12-18 - w trybie przetargu ofertowego na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew dokonanej w 2012 r.

Tytuł Zaproszenie w trybie przetargu ofertowego na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew dokonanej w 2012 r.
Data wydania 2012-12-18

Zaproszenie
w trybie przetargu ofertowego
na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew dokonanej w 2012 r.

 

 

I. Nazwa i adres Sprzedającego: Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza
                                                19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A,


II. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem postępowania jest sprzedaż 19,42 m3 drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie miasta Grajewo składowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo.


III. Wymagania sprzedającego dotyczące złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12. 2012 r. do godz. 1200 w jednej z następujących form:

  • pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A,
  • faxem   na nr 86- 2730803,
  • e-mail na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

 


V. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się następującym kryterium

  • cena  ofertowa   -  100%                                                   


Grajewo, 2012-12-18
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-19