Ogłoszenie z dnia 2012-12-17 - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tytuł Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Data wydania 2012-12-17

Grajewo, 2012-12-17

WNP.6730.2012

 

 

OGŁOSZENIE
                                                                                                                  

 

Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W załączeniu:
1) formularz zapytania ofertowego zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis warunków udziału w postępowaniu
2) formularz oferty.

Oferty należy składać w terminie i na warunkach określonych w formularzu ofertowym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2013r, o godz.1215  w sali nr 29 tut. Urzędu.
Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień  publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-19