Zawiadomienie z dnia 2012-12-04 - o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2013 r.”

Tytuł o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2013 r.”
Data wydania 2012-12-04

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Grajewie, przy ul. Sienkiewicza 34 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2013 r.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – „MARPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski z siedzibą w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej 274.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę (149 370,00 brutto). Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne SIWZ. Oferta uzyskała w prowadzonym postępowaniu najwyższą ilość punktów - 100.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert.

                                                                              Z poważaniem

                                                                              Grzegorz Purwin – Dyrektor ZWiK

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-04