Zamówienie Nr z dnia 2012-10-04 - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: „Budowa ulicy Sportowej- etap I -nawierzchnia jezdni i chodników”

Tytuł Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: „Budowa ulicy Sportowej- etap I -nawierzchnia jezdni i chodników”
Data wydania 2012-10-04

 


Grajewo 03.10.2012r.

WI.7013.5.2012.

Z A P R O S Z EN I E

 

Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: „Budowa ulicy Sportowej- etap I -nawierzchnia jezdni i chodników”, zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego, będącego załącznikiem do n/n zaproszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego, w terminie do dnia 08.10.2012r. do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo,ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.

W załączeniu

1) Formularz zapytania ofertowego.

2) Formularz oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-10-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-10-04