Zamówienie Nr z dnia 2012-10-03 - Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego.

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego.
Data wydania 2012-10-03

 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego.

 

1. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy: OPEL VIVARO 1.9 TD

Rok produkcji: 2004

Nr nadwozia: W0LF7BC864V625085

Pojemność silnika: 1870 cm³

Liczba miejsc: 9

Przebieg: ok. 277741 km

Dodatkowe wyposażenie: radio, CB radio, GPS, zestaw głośnomówiący.

Opis stanu technicznego: pojazd w dobrym stanie technicznym, silnik wraz z osprzętem bez braków i uszkodzeń mechanicznych, podzespoły podwozia bez braków i uszkodzeń, nadwozie koloru srebrnego metalicznego bez uszkodzeń. Samochód systematycznie serwisowany w autoryzowanych stacjach obsługi.

2. Cena wywoławcza - 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

Wysokość wadium - 500 zł (słownie: pięćset złotych)

3. Pisemna oferta winna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

4. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: "Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego" w terminie do dnia 17 października 2012 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.

5. Otwarcie ofert nastąpi z udziałem oferentów w dniu 17 października 2012 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

6. Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta Grajewo nie później niż do dnia 17 października 2012 r. do godz. 12:00.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu objętego przetargiem. Wadia wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostaną zwrócone po przetargu w kasie Urzędu Miasta od godz. 9:00 do 14:00. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

8. Samochód można oglądać w dniach 03 października do 16 października 2012 r. w godzinach 8:00 - 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu oględzin z Sekretarzem Miasta - tel. 601 914 982.

9. Ogłoszony przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca samochodu nie wpłaci w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ceny nabycia w/w samochodu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Grajewo

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-10-03