Zamówienie Nr z dnia 2012-09-28 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo, położonych przy ul. Żeromskiego.

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo, położonych przy ul. Żeromskiego.
Data wydania 2012-09-28

Grajewo, dnia 2012.09.24

 

K O M U N I K A T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości  niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo:

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 177/2 o pow. 660 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą  LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.
cena wywoławcza netto - 47.000,00 zł + 23 % VAT ( 10.810,00 zł ) = 57.810,00 zł
wadium  11.652,00 zł.                 

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 178/2 o pow. 628 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6 , położona przy ul. Żeromskiego.
cena wywoławcza netto- 44.000,00 zł + 23 % VAT ( 10.120,00 zł ) = 54.120,00 zł
wadium  10.824,00 zł.                

3. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 179/2 o pow. 595 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.
cena wywoławcza netto  42.000,00 zł + 23 % VAT ( 9.660,00 zł ) = 51.660,00 zł
wadium  10.332,00 zł.                

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 180/2 o pow. 703 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.
cena wywoławcza netto  50.000,00 zł + 23 % VAT ( 11.500,00 zł ) = 61.500,00 zł
wadium  12.300,00 zł.                

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

W/w nieruchomości zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Grajewo” znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

              Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 roku o godz. 1000 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
      
              Wadium w ustalonych wysokościach należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 02 listopada 2012 roku na konto Urzędu Miasta nr:
56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo  /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta/.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywajacej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

         Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 730 – 1530/, kontakt telefoniczny                  
pod nr  /086/ 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-28