Zamówienie Nr z dnia 2012-09-28 - Zaproszenie - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie”

Tytuł Zaproszenie - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie”
Data wydania 2012-09-28


Grajewo 27.09.2012 r.

WI.7013.7.2012.      

 

Z A P R O S Z EN I E


Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Przebudowa ulicy Szpitalnej  w Grajewie”, zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego, będącego załącznikiem  do n/n zaproszenia.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego, w terminie do dnia 03.10.2012r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo,ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.


W załączeniu
1) Formularz  zapytania ofertowego.
2) Formularz oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-28