Zamówienie Nr z dnia 2012-09-17 - Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszonym publicznym przetargu nieograniczonym pn. Budowa ulicy Sportowej-etap I nawierzchnia jezdni i chodników.

Tytuł Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszonym publicznym przetargu nieograniczonym pn. Budowa ulicy Sportowej-etap I nawierzchnia jezdni i chodników.
Data wydania 2012-09-17

 

Grajewo 17-09-2012r

WI.7013.5.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszonym publicznym przetargu nieograniczonym pn. "Budowa ulicy Sportowej-etap I nawierzchnia jezdni i chodników".

 

Treść zapisu Rozdz III SIWZ pkt. 1 lit. d i § 1 ust. 1 lit. d umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ zmienia się na „przebudowy sieci wodociągowej, na odcinku 35m z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150 w rejonie skrzyżowanie ulicy Partyzantów i Sportowej, od węzła oznaczonego W1 i połączenie z istniejącym wodociągiem w ulicy Sportowej i ulicy Partyzantów- odcinek w kierunku ul. Braci Świackich”.

W załączeniu inwentaryzacja powykonawcza fragmentu sieci wodociągowej ul. Partyzantów w kierunku ul. Braci Świackich. 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-17

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-09-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-17