Zamówienie Nr z dnia 2012-08-23 - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie
Data wydania 2012-08-23
Grajewo 23.08.2012r.

GP. 7013.7.2012

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Miasto Grajewo zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz 759 z późn. zm ) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „ Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie” , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy pzp został unieważniony, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-08-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-08-23