Zamówienie Nr z dnia 2012-07-10 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych, stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych, stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2012-07-10
Grajewo dnia 2012.06.27.

 

K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych , stanowiącej własność miasta Grajewo:

nieruchomość niezabudowana , oznaczona nr nr: 2012/8, 2031/52,2031/53, 2031/54 , 2031/55,2031/56,2031/57,2031/58,2031/59,2031/60,2031/61,2031/62
o łącznej powierzchni 4985 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00025111/7 położona w Grajewie przy ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych.

cena wywoławcza - 648.050,41 zł + 23 % VAT ( 149.051,59 zł ) = 797.102,00 zł

wadium – 159.420,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu „Jana Pawła II „ zatwierdzonego Uchwałą Nr 171/XXX/2001 Rady Miasta Grajewo z dnia 10 lipca 2001 roku w/w nieruchomości , położone na obszarze oznaczonym symbolem 9MS – teren zabudowy mieszkaniowej. Realizacja zabudowy mieszkaniowej w formie jednorodzinnej szeregowej oraz zbliźniaczonej , wyłącznie
w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2012 roku o godz. 11.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 09 września 2012 r. na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-07-10

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-07-10