Zamówienie Nr z dnia 2012-06-28 - Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie”

Tytuł Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie”
Data wydania 2012-06-28

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn „Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie”, zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego będącego załącznikiem do n/n zaproszenia.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego w terminie do dnia 04.07.2012r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.

 

 

W załączeniu

    1) Formularz zapytania ofertowego.

    2) Formularz oferty.

    3) Wzór umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-06-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-06-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-06-28