Informacja z dnia 2012-05-14 - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Data wydania 2012-05-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający -Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oferty złożyli :

1) Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 10A,

2) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

3) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Oddział w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

 

II. Na część I zamówienia "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZEŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 10A,

W kryterium A (cena łączna zamówienia) jej oferta uzyskała 325 punktów, w kryterium B (akceptacja klauzul dodatkowych) - 98 punktów, łącznie 423 punktów.

 

Drugą ofertę na tę część zamówienia złożyła firma InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.

W kryterium A (cena łączna zamówienia) oferta tej firmy uzyskała 84,50 pkt, w kryterium B (akceptacja klauzul dodatkowych) – 71,75 pkt, łącznie 156,25 pkt.

 

 

III. Na część II zamówienia UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH złożono tylko jedną ofertę. Złożyła ją firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Oddział w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

W kryterium A (cena łączna zamówienia) oferta tej firmy uzyskała 400 punktów, w kryterium B (akceptacja klauzul dodatkowych) - 10,00 pkt, łącznie 410 pkt.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-05-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-05-14