Ogłoszenie z dnia 2012-02-06 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Grajewie ul. Legionistów

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Grajewie ul. Legionistów
Data wydania 2012-02-06
K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Grajewie ul. Legionistów:

1. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4605 o powierzchni 956 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00002785/5

cena wywoławcza - 95.600,00 zł


wadium – 19.120,00 zł

2. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4606 o powierzchni 1050 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00011136/7

cena wywoławcza - 105.000,00 zł

wadium - 21.000,00 zł


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek w górę.

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 11.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem do dnia 12 marca 2012 roku na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo (decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo (codziennie w godzinach 7.30 –15.30)lub telefonicznie 86 273-08-24 lub 273-08-25

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-02-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-02-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-02-06