Ogłoszenie z dnia 2012-02-06 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Ogłoszenie o przetargu: Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2012-02-06

K O M U N I K A T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:

nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 60,50 m2 ,oznaczona nr 1818/40 o powierzchni 146 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00000238/2 , położona na os. Broniewskiego.

cena wywoławcza - 100.000,00 zł

wadium – 20.000,00 zł


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 10.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 12 marca 2012 roku na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo (decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo (codziennie w godzinach 7.30 –15.30) lub telefonicznie 86 273-08-24 lub 273-08-25.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-02-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-02-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-02-06