Informacja z dnia 2011-12-21 o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2012 r.

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2012 r.
Data wydania 2011-12-21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2012 r.
MOPS.271.1.2011
Grajewo, dnia 21 grudnia 2011r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2012 r. 

I. Wpłynęły 3 oferty:
1. EKOLEX sp. z o.o. 15-533 Białystok, ul. Łosia 20 – oferta nr 1 ( 85,30 pkt).
2. PHU Lipiński, 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 – oferta nr 2 ( 100 pkt).
3. Bar Milenium Celina Wiszowata, 19-203 Grajewo, Os. Południe 26A – oferta nr 3 ( 99,38 pkt).
Nie wykluczono żadnego z Wykonawców

II. W wyniku postępowania na realizację zamówienia wyłoniono Wykonawcę
1. PHU Lipiński, 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 – oferta nr 2 ( 100 pkt). – oferta nr 2
Firma spełnia warunki przedstawione w zaproszeniu do składania ofert cenowych i złożyła najkorzystniejszą  ofertę ( 6,44 zł brutto za jeden zestaw obiadowy) z uwzględnieniem jedynego kryterium oceny ofert – tj.100%. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne SIWZ.
O terminie podpisania umowy firma PHU Lipiński – Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany po dniu 28.12.2011 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Grajewie
Teresa Kalinowska - Kakareko

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-21