Zamówienie Nr z dnia 2011-12-20 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, położonej w Grajewie przy ul. Leśnej stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, położonej w Grajewie przy ul. Leśnej stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2011-12-20
Grajewo dnia 2011.12.14.

 

K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, położonej w Grajewie przy ul. Leśnej stanowiącej własność miasta Grajewo:

nieruchomość leśna oznaczona nr 37/2 o powierzchni 4149 m2 posiadająca księgę wieczystą LM1G/00015628/1 położona w Grajewie przy ul. Leśnej.

cena wywoławcza - 90.000,00 zł

wadium – 18.000,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 11.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 23 stycznia 2012 r. na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-20