Zamówienie Nr z dnia 2011-10-21 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego
Data wydania 2011-10-21

Grajewo, 2011.10.20

 

 

GK. 271.8.2011

 

Wg. wykazu

 

 

 

dotyczy: publicznego przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego”


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym przetargu z czterech złożonych ofert, została wybrana oferta nr 3 firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowo - Transportowe „SAMPOL” s. c. 19 - 200 Grajewo, ul. Ełcka 18.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie jedynego określonego przez Zamawiającego kryterium, tj - ceny.

Cena wybranej oferty: (67.865,03 zł brutto) – 100 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z łączną punktacją

 

 

Zastosowanie kryterium oceny - cena 100%

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Cena oferty
zł. brutto

1

PROBUK Barbara Mściwujewska

18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A

96,95
70.000,00
2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska

19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6

86,6
78.366,15
3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowo- Transportowe „SAMPOL”s. c. 19-200 Grajewo, ul. Ełcka 18

100
67.865,03
4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 19

85,76
79.130,44

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

 

inż. Adam Kiełczewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2011-10-21

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2011-10-21

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2011-10-21