Zamówienie Nr 270923 - 2011 z dnia 2011-10-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa budynku komunalnego w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa budynku komunalnego w Grajewie
Numer 270923 - 2011
Data wydania 2011-10-14

Grajewo: Budowa budynku komunalnego w Grajewie
Numer ogłoszenia: 270923 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229611 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku komunalnego w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budynek realizowany na działkach nr 2055/10 i 2056/2 położonych na osiedlu Południe w Grajewie w sąsiedztwie istniejącego budynku wielorodzinnego nr 72. Inwestycja polega na budowie czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, podpiwniczonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 516,00m² i kubaturze 8011,0m³, ilość mieszkań 32 w tym jedno mieszkanie dostosowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Budynek zaprojektowano w technologi tradycyjnej częściowo prefabrykowanej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm docieplone styropianem gr. 10 cm, warstwa zewnętrzna z cegły pełnej gr. 12 cm do poziomu projektowanego terenu, powyżej warstwa zewnętrzna z cegły elewacyjnej silikatowej barwionej gr. 12 cm. Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne, konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczków silikatowych, zewnętrzne osłonowe warstwowe murowane gr. 18 i 24 cm z bloczków silikatowych docieplone styropianem gr. 14 cm, warstwa zewnętrzna z cegły elewacyjnej silikatowej barwionej gr. 12 cm. Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych. Drzwi wejściowe do budynku-ślusarka aluminiowa, okna i drzwi balkonowe-typowe PCV, drzwi wewnętrzne- typowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Układ ścian-poprzeczny, więźba płatwiowo-krokwiowa. Dach kryty blachodachówką powlekaną w kolorze ceglasto-czerwonym. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 1424,52m². Powierzchnia mieszkalna wynosi 886,94 m². Budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania zasilaną z cieplnej sieci miejskiej poprzez zainstalowany węzeł cieplny, instalacje wodno-kanalizacyjną podłączoną do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne, telewizyjna, domofonowa, telefoniczna, odgromowa. Mieszkania wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne tj. zlewozmywak, umywalka, wanna, sedes. Pomieszczenie kuchni wyposażone w kuchnie gazowe czteropalnikowe. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z tabelą (wykończenie pomieszczeń) zawarta w projekcie architektonicznym. Klatka schodowa z mieszkaniem dla osoby niepełnosprawnej wyposażyć w systemową przyschodową platformę samoobsługową zapewniającą dostęp osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru. Zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie parkingu na samochody osobowe i ciągów pieszych i zieleni zgodnie z Projektem ukształtowania terenu i urządzeń komunikacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • konsorcjum lider P.P.U.H. TER-BUD Ryszard Górski partner AQUAT Kazimierz Bobowik, ul. Kolonia 2 ,, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3672710,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2985047,50

  • Oferta z najniższą ceną: 2985047,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4699906,35

  • Waluta: PLN.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-10-17

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-10-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-10-17