Zamówienie Nr z dnia 2011-10-04 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa budynku komunalnego w Grajewie”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa budynku komunalnego w Grajewie"
Data wydania 2011-10-04
GP.7013-1-14/11

Grajewo 03.10.2011r

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn zm.) Miasto Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa budynku komunalnego w Grajewie” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożoną przez Konsorcjum;

Lider- P.P.U.H. „TER-BUD” Ryszard Górski z siedzibą 19-300 Ełk ul. Kolonia 2,

Partner- AQUAT Kazimierz Bobowski z siedzibą 19-300 Ełk ul. Krzemowa 2.

Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oferty, okres gwarancji. Uzyskała ona najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w zakresie w/w kryterium tj.

 • cena oferty (2985047,50zł) - 475,00pkt

 • okres gwarancji ( 60 miesięcy)- 25,00pkt

 • suma punktów – 500,00pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono n/w oferty, którym przyznano następującą punktację:

 1. oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "ABC" Agnieszka Tyszka 07-410 Ostrołęka ul. Goworowska 77

 • cena oferty (3736307,12zł) -379,49pkt

 • okres gwarancji ( 48 miesięcy)- 20pkt.

 • suma punktów – 399,49pkt.

 1. oferta nr 2 - "BBWW" Sp. z o.o. 15-523 Białystok ul. Wiewiórcza 66

 • cena oferty (4019708,54zł) -352,74pkt

 • okres gwarancji ( 48 miesięcy)-20,00pkt.

 • suma punktów – 372,74pkt.

 1. oferta nr 3- "NEW HOUSE" Firma Usługowo-Budowlana Paweł Babiński 19-300 Ełk ul. Juliana Tuwima 22 lok 6U

 • cena oferty (3212663,95zł) - 441,35pkt

 • okres gwarancji ( 49 miesięcy)- 20,42pkt.

 • suma punktów – 461,77pkt

 1. oferta nr 5- "KOLBUD" Sp. j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 46

 • cena oferty (3276220,66zł) - 432,78pkt

 • okres gwarancji ( 60 miesięcy)- 25,00pkt

 • suma punktów – 457,78pkt

 1. oferta nr 6- PRIBO-EPB Sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 6

 • cena oferty (3410019,38zł) - 415,80pkt

 • okres gwarancji ( 48 miesięcy)- 20,00pkt

 • suma punktów – 435,80pkt

 1. oferta nr 7- ASKO INWESTYCJE Sp. z o.o 15-889- Białystok ul. Brukowa 28 lok.1

 • cena oferty (3456145,20zł) - 410,25pkt

 • okres gwarancji ( 48 miesięcy)-20,00pkt

 • suma punktów – 430,25pkt

 1. oferta nr 8- Spółdzielnia Budowlanych :SKOMAND" 19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A

 • cena oferty (3590098,99zł) - 394,95pkt

 • okres gwarancji ( 48 miesięcy)- 20,00pkt

 • suma punktów - 414,95pkt

 1. oferta nr 9- Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN 11-500 Giżycko ul. Mazurska 3

 • cena oferty (3691047,80zł) -384,15pkt

 • okres gwarancji ( 60 miesięcy)- 25,00pkt

 • suma punktów – 409,15pkt

 1. oferta nr 10- Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI 18-400 Łomża ul. Poznańska 47

 • cena oferty (4699906,35zł) -301,69pkt

 • okres gwarancji ( 60 miesięcy)- 25,00pkt

 • suma punktów – 326,69pkt

 1. oferta nr 12- "REM-BUD" Sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 57

 • cena oferty (3350316,00zł) - 423,21pkt

 • okres gwarancji ( 60 miesięcy)-25,00pkt

 • suma punktów – 448,21pkt

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być podpisana po 10.10.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2011-10-04